12 vanlige sykdommer som kan forårsakes av D vitamin mangel

D vitamin mangel er en av verdens vanligste mangelsykdommer. I kalde, mørke Norge har over halvparten av oss for lave vitamin D-nivåer, og problemet øker betraktelig i vinterhalvåret.

En tommelfingerregel er å være ekstra nøye med få i seg det essensielle vitaminet i måneder som har «R» i navnet.

Vitamin D spiller en viktig rolle for å opprettholde en god grunnhelse, fordi kroppen vår bruker det såkalte «solskinnsvitaminet» til å holde blant annet hjertet, hjernen, lungene og musklene friske og sunne.

For lite sollys er hovedårsaken til at vi får D-vitaminmangel, men personer som lider av nyre- eller leversykdommer, går på en streng vegetardiett, har fordøyelsesproblemer, er overvektige eller har en mørkere hudfarge er mer utsatt for å utvikle mangelsykdommen.

D-vitaminmangel påvirker helsa vår

Forskere arbeider fremdeles med kartlegge nøyaktig hvordan vitamin D fungerer i kroppen vår, og hvordan det påvirker vår allmenne helse, men det antas at D-vitaminmangel kan knyttes til en rekke vanlige sykdommer. Dette er tolv av dem:

Benskjørhet

Å få i seg tilstrekkelige mengder kalsium og vitamin D er viktig for å vedlikeholde bentetthet og styrke. D-vitaminmangel gjør at kalsiumlagrene i knoklene tømmes, noe som gjør at disse svekkes og risikoen for benbrudd øker.

Astma

D-vitaminmangel knyttes til nedsatt lungefunksjon og dårligere astmakontroll, og da spesielt hos barn. Vitamin D kan forbedre astmakontroll ved å blokkere betennelsesfremkallende proteiner i lungene, samt ved å øke produksjonen av et annet protein med anti-inflammatoriske egenskaper.

Hjertesykdommer

D-vitaminmangel kan knyttes til en økt risiko for høyt blodtrykk (hypertensjon), så vel som en økt risiko for død som følge av hjerte- og karsykdommer.

Betennelser

Studier har vist at D-vitaminmangel kan assosieres med betennelser i kroppen, som følge av en negativ respons av immunsystemet vårt. En rekke betennelsessykdommer er knyttet opp mot D-vitaminmangel – inkludert leddgikt, lupus, inflammatorisk tarmsykdom og type 1-diabetes.

Høyt kolesterol

Vitamin D regulerer kolesterolnivåene i blodet. Det har vist seg at enkelte forløpere til vitamin-D omdannes til kolesterol i stedet for vitamin-D dersom kroppen ikke får tilstrekkelig med sollys.

Allergier

Studier har vist at barn med lave Vitamin D-nivåer har større sannsynlighet for å utvikle flere matallergier.

Influensa

Enkelte studier viser en sammenheng mellom D-vitaminmangel og vanlige luftveisinfeksjoner, og antyder at personer med lavere vitamin D-nivåer oppgir å ha betydelig flere tilfeller av forkjølelse og influensa enn de med høyere nivåer.

Depresjon

D-vitaminmangel kan også linkes til depresjon. Vitamin D-reseptorer er til stede i mange områder av hjernen, og er involvert i en rekke hjerneprosesser. Sannsynligheten for at det er en sammenheng mellom D-vitaminmangel og depresjon er stor, og vitaminet kan spille en viktig rolle i behandlingen av depresjonssymptomer.

Type 2-diabetes

Studier har vist en sammenheng mellom lave vitamin D-nivåer og utviklingen av type 2-diabetes. Ulike studier har gitt oss beviser på at vitamin d kan påvirke glukosetoleransen vår på grunn av dets innvirkning på insulinsekresjon og insulinfølsomhet.

Tannkjøttsykdommer

Flere nylige rapporter viser en betydelig sammenheng mellom tannkjøttets helse og vitamin D-inntak. I tillegg mister eldre med lave vitamin D-nivåer oftere tenner enn eldre med høye vitamin D-nivåer.

Leddgikt

D-vitaminmangel kan spille en rolle i utviklingen av leddgikt. Studier har vist at kvinner som får i seg rikelig med vitamin D ser ut til å ha lavere sannsynlighet for å bli rammet av leddgikt. Blant de som allerede har leddgikt ser man at personer med lave vitamin D-nivåer ofte har flere aktive symptomer.

Demens og Alzheimers sykdom

En ny internasjonal studie gjennom ført av Dr. David Llewellyn ved Exeter University kobler D-vitaminmangel til utvikling av demens og Alzheimers sykdom. Studien, som fulgte 1.658 amerikanere i aldersgruppen 65+ viste at eldre med alvorlig D-vitaminmangel har over dobbelt så høy stor risiko for å utvikle demens og Alzheimers.

Får du i deg nok vitamin D?

Det enkleste du kan gjøre for å forebygge D-vitaminmangel er å ta et daglig kosttilskudd med tilstrekkelige mengder av det viktige «solskinnsvitaminet».

DMAX er et kosttilskudd utviklet for å fungere optimalt under nordiske forhold, som inneholder hele 40 mikrogram vitamin d.