FULLSTENDIGE VILKÅR

dmax er en produktserie fra Vitamail AS

Generelt

Disse betingelser gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

Parter

Selger er: Vitamail AS, Boks 138, 1417 Sofiemyr. Telefon 21 08 01 08, e-post kundeservice@vitamail.no. Organisasjonsnummer 994450921MVA, og blir i det følgende benevnt «Vitamail», «vi» eller «oss».

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din», «ditt» eller «kunden». Personen må være fylt 18 år for å bli kunde på Vitamail’s produkter.

Abonnement

Ved å bli kunde hos Vitamail oppretter du et løpende abonnement, men abonnementet er helt fri for bindingstid og det er ingen tvungen avtaleperiode.

Dersom du ikke, innen 30 dager før neste levering sendes, informerer oss om at du vil stoppe abonnementet, vil du motta videre forsendelser hver fjerde måned frem til du selv sier opp avtalen.

Abonnementet er som nevnt løpende, og du står fritt til å gjøre endringer – som for eksempel å pause i en bestemt tid, fremskynde leveranser eller avslutte abonnementet.

Priser 

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle kampanjer. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendring sendes i god tid før endringene trer i kraft; senest 1 måned før endringen. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom hyppig og repeterende nytegning / oppsigelse, da det primært et rettet mot nye kunder. Maks 1 introduksjonstilbud per kunde.

Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg på hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, såfremt noe annet ikke er avtalt.

Kundeservice

Vår kundeservice kan kontaktes på telefon 21 08 01 08, mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 16.00. Vi er også tilgjengelig for spørsmål på våre sider på Facebook. Du kan også logge deg inn på «mine sider» på vitamail.no for oversikt.

Betaling

Betaling skjer via faktura. Fakturaen sendes sammen med leveransen til kjøperen av varen. Betalingsvilkår fremgår på fakturaen.

Levering

Vi leverer kun pakker innad i Norge. Din bestilling kommer hjem i din postkasse mellom 5-7 dager etter at vi har mottatt din bestilling. Deretter mottar du nye forsendelser etter avtalt leveringsfrekvens. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at varen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt. Ved adresseendring plikter du deg til å oppdatere oss om ny adresse.

Personopplysninger

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Vi lagrer og bruker disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet, herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Vitamail AS. Kunden samtykker i at Vitamail AS kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor deg herunder brev, telefon, e-post og SMS for å informere om eller markedsføre vårt produkttilbud. Om du vil tilbakekalle dette samtykket, ta kontakt med kundeservice. Les mer om behandling av personopplysninger her.

Angrerett

Som kunde er du beskyttet av angrerettloven, og har 14 dagers ubetinget angrerett fra dagen du mottar varen på din første forsendelse (også kalt prøvepakke eller startpakke). Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for et uåpnet produkt, og returnere varen til oss. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som da du mottok den. Ved en eventuell retur er du ansvarlig for returkostnader.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angreskjemaet som du finner her (PDF).

Returrett for varer i abonnement

Det er kun returrett på den første leveransen du får fra oss (også kalt prøvepakke eller startpakke). De neste varene er identiske med den første varen, og det er derfor ikke returrett på de forsendelsene du mottar etter den første leveransen. Vi må ha informasjon fra deg senest 30 dager før neste leveranse sendes (dato for neste leveranse fremkommer på faktura) om du vil avslutte abonnementet og for at vi skal kunne stoppe leveringen.

Vi krediterer ikke fakturaer på leveranser som sendes tilbake til oss. Om du ønsker at vi sender den ut på nytt blir du belastet med et gebyr på 99,-. Dette er for å dekke våre kostnader i forbindelse med håndtering av retur og porto/ekspedisjon ved utsendingen.

Reklamasjon

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen.

Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper til å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil eller mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte vår kundeservice.

Konfliktløsning

Klager rettes til oss innen rimelig tid, jf. punktet om reklamasjon. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no  

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler

Forbehold og ansvarsbegrensninger

Vitamail forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en annen part.

Vitamail tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll.

Vitamail tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker.

Vitamail tar ikke ansvar for feil bruk av varen. Følg anbefalt dosering.

Endring av vilkårene

Vilkårene er en gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte vilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside eller i kombinasjon med utsendelse av varen(e).